Miresevini
  Detyra per matematikë
 
Drejtim i përgjithshme 

1. 
Integralet tabelare
2. Metoda e zevendesimit
3. Metoda parciale
4. Integrimi i funksioneve racionale
5. Integralet rekurente
6. Integrimi i funksioneve iracionale
7. Integrimi i funksioneve trigonometrike
8. Integrimi i funksioneve transcendente
 
  Sot kemi 14 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=