Miresevini
  Gjeografi
 

KLASA E 7-tat

 

1.      A ka pozite te mire gjeografike Kroacia dhe kush eshte kryeqytet i saj?

1.      Ka pozite te mire gjeografike sepse ldih rajonet e Evropes me shtetet e Ballkanit dhe D.Adreatik.Zagrapi

2.      Kush shtrihet ne pjesen veri-perindimore te Evropes?

2.      Shtrihet Zagorja e cila eshte e pershtashme per vreshta.

3.      Si eshte pjesa veriore dhe lindore?

3.      Eshte Ultesire e Panonise qe eshte edhe hambar i Kroacise.

4.      Cilet jane lumenjet kryesore te saj?

4.      Una,Sava,Drava,Kerka etj.

5.      Kush e perben populllsine?

5.      90% e perbejne kroatet , 4.5% serbe, 0.5 hungareze ,ka shqipetare etj.

6.      Si eshte shtimi natyror i popullsise?

6.      Eshte i negativ – 0.3 promila.

7.      Sa % jetojne ne qytete?

7.      59%

8.      Qfare ekonomia ka Kroacia?

8.      Industriale-agrare.

9.      Si e ka bujqesine dhe blegtorine?

9.      Ne bujqesi kultivohen:dritherat,panxharsheqeri, pemet, perimet etj.Kurse blegtoria eshte mire e zhvilluar, rriten: gjedhat, delet, derrat etj.

10.  Qka dini per komunikacionin?

10.  Eshte i zhvilluar ne pjesen veriore.

11.  A eshte i zhvilluar turizmi?

11.  Turizmi eshte mjaft i zhvilluar dhe i ndihmojne viset bregdetare shume.

12.  Qfare klime ka?

12.  Ka klime mesdhetare.

13.  Qfare shteti eshte Rumania?

13.  Eshte shtet i naftes, drithrave , i maleve dhe i ultesirave.

14.  Qfare relievi ka?

14.   

15.  Qfare klime ka?

15.  Ka klime kontinentale dhe malore.

16.  Cilet jane lumenjte kryesore?

16.  Danubi, Mureshi, Zhiu ,Sireti etj.

17.  Nga kush perbehet popullesia?

17.  89.5% e perbejne rumunet, 7% rome, 0.3 gjermane etj.

18.  Sa % jetojne ne qytete?

18.  56%.

19.  Si eshte bujqesia?

19.  Bujqesia e Rumanise ka pesuar ndryshime te mdha por rendimentet ende jane realativisht te ulta.

20.  A eshte i zhvilluar turizmi dhe komunikacioni?

20.  Turizmi koheve te fundit ka filluar te rritet ne D.e Zi.Komunikacioni eshte mjaft i zhvilluar.

21.  Qka i ndihmon Danubi Rumanise?

21.  I ndihmon te lidhet me shtetet e tjera te E.Mesme.

22.  Qka shkaktoi termetii vitit 1977?

22.  Shkaktoi deme te mdha  materiale.

23.  Ne sa dete ka dalje Italia?

23.  Ka dalje ne 5 dete.

24.  Qfare relievi ka Italia?

24.  Perbehet prej 3 tersive:Apenineve, Alpeve dhe Ultesires se Lombardise.

25.  A ka pozite te mire gjeografike?

25.  Ka pozite te mire gjeografike.

26.  Cilet jane lumenjet kryesore?

26.  Arno, Tibri, Po , Adigje etj.

27.  A ndikojne negativish apeninet per Italine?

27.  Jo ndikojne pozitivisht.

28.  Cilet jane liqejte?

28.  Liq.Maxhore,Kono Grada etj.

29.  Nga kush perbehet popullesia?

29.  94% italianet, ka arbereshe, franceze, sllovene etj.

30.  Si eshte ekonomia?

30.  Ekonomia eshte mire e zhvilluar me shume eshte e zhvilluar ne veri.

31.  Si eshte bujqesia?

31.  Bujqesia nuk eshte e zhvilluar per shkak te dendesise te madhe te popullsise.

32.  Cilat jane pasurite natyrore?

32.  Fquqi uji, pyje , kullosa etj.

33.  A eshte i zhvilluar turizmi?

33.  Turizmi eshte mjaft i zhvilluar ,kete ia mundesojne daljet ne 5 dete.

34.  Qfare shteti eshte Spanja e qfare Portugalia?

34.  Spanja eshte shtet i madh dhe i pasur, kurse Portugalia eshte shtet i vogel dhe i varfer.

35.  Si eshte Relievi i Spanjes?

35.  -

36.  Si eshte relievi i Portugalise?

36.  -

37.  Si eshte klima e Spanjes e si e Portugalise?

37.  Spanja ka klime Oqeanike, Medhetare , kontinentale , suptropikale dhe malore.Klima e Portugalise eshte Oqeanike dhe malore.

39.  Si eshte popullesia e Spanjes e si e Portugalise?

39.  Popullesine e Portugalise e perbejne 99%, kurse te Spanjes -

40.  Si eshte bujqesia e ketyre shteteve?

40.  Eshte intenzive.

41.  Ku gjendet Malta?

41.  Malta gjendet ne qender te D.Mesdhe.

42.  Prej cileve gadishuj perbehet?

42.  Prej Maltes, Guajanes dhe Komnenit -

43.  Qfare gjuhe flitet?

43.  Malteze.

44.  A e ka te zhvilluar turizmin?

44.  Turizmi eshte shume i zhvilluar.

45.  Kush e perben popullsine?

45.  Maltezet.

46.  A eshte antare e BE-se?

46.  Po.

47.  Ku gjendet Qipro?

47.  Qipro gjendet ne pjesen verilindore te D.Mesdhe .

48.  Ne cilat pjese ndahet?

48.  Ne Qipron turke dhe ne Qipron greke.

49.  Cila pjese eshte e zhvilluar me shume dhe cila eshte anetare e BE-se?

49.  Qipro greke dhe kjo eshte antare e 
BE-se.

50.  Prej sa tersive perbehet ajo?

50.  Prej 4 tersive:-

51.  Qka jane Alpet?

51.  Alpet jane malet me te larta ne Evrope.

52.  Cila klime mbizotron ne Alpe dhe Karpate?

52.  Klima malore.

53.  Kush jeton ne mes te luginave te Alpeve?

53.  Jetojne njerezit.

54.  Cila dege e ekonomise eshte e zhvilluar ne Alpe dhe Karpate?

54.  Blegtoria.

55.  Nepr cilat shtete kalon Danubi?

55.  Neper Gjermani,Rumani,Hungari,Serbi, Sllovaki, Austri dhe Ceki.-

56.  Ku ka pasur ndryshim me te madh te popullsise ne E.Mesme?

56.  Sai perket popullesise ne viset e larta malore nuk ka pasur ndryshim te madh,kurse ne viset e ulta dhe fushore ka pasur ndryshim me te madh te popullsise sepse kjo ka qene me e hapur dhe e ndikuar nga ana e te tjereve.

57.  Si eshte shtimi natyrore ne E.Mesme?

57.  Eshte i ulet.

58.  Cilat shtete jane me zhvilluara?

58.  Gjermania,Zvicrra,Austria,Sllovenia.

59.  Cilat jane me pak te zhvilluara?

59.  Polonia,Cekia,Sllovakia,Hungaria etj

60.  Cilat shtete kane pasur ndryshim te kufijve?

60.  Gjermania,Polonia ,Hungaria,Austria etj.

61.  Kush kultivohet ne bujqesi ne E.Mesme?

61.  Kultivohet:hardhia e rrushit,patatja,panxharsheqeri,pemet, perimet dritherat bimet industriale etj.

62.  Kush rriten ne blegtori?

62.  Gjedhat,derrat dhe kuajt.

63.  Sa blloqe jane ndeshur me pare ne Evropen e Mesme?

63.  Dy blloqe.

64.  Cilat nga to eshte shkatrruar?

64.  Pakti i Varshaves.

65.  Cilat shtete te E.Mesme jane neutrale?

65.  Austria dhe Zvicrra.

66.  A ka pozite te mire gjeografike Sllovenia?

66.  Po, ka pozite te mire gjeografike sepse lidh Evropen e Mesme me Ballkanin dhe D.Adreatik.

67.  Nga kush perbehet relievi?

67.  Nga Alpet Veriore dhe Jugore, Karavaneve,Pohorjes, fushes se Lublanes, Kraqit gelqerore.

68.  Si eshte klima?

68.  Klima eshte mesme malore ,kontinetale dhe malore.

69.  Cilet jane lumenjet kryesore te Sllovenise?

69.  Sava,Drava,Rajna,Kerka, Soqa etj.

70.  Nga kush perbehet popullsia?

70.  Nga sllovenet 83.5%, serbe 2.5%, kroate 1.5%  ka edhe shqipetare.

71.  Qfare pasurishe natyrore ka Sllovenia?

71.  Ka fuqi uji,kullosa,pyje,zink ,plumb , nafte etj.

72.  Kush eshte kryeqytet i Sllovenise?

72.  Lublana.

73.  Si eshte bujqesia e si blegtoria?

73.  Jane intenzive.

74.  Si eshte komunikacioni i Sllovenise?

74.  Eshte mire i zhvilluar.

75.  A eshte i zhvilluar turizmi, nese po kush i ndihmon zhvillimit te tij?

75.  Po eshte i zhvilluar.Vendet e pershtshme per skijim,qmimet e volitshme,infrastuktura e rregulluar mire,siguria,pastaj shpella e Postonjes terhqin shume turiste.

76.  A eshte vend fushore a malore Hungaria?

76.  Eshte vend fushore.

77.  Ku shtrihet?

77.  Ne te dy anet e Danubit.

78.  Si eshte relievi i Hungarise?

78.  Perbehet prej Pyllit te Bakonjes ,Mali Meqek,Matra etj.

79.  Qfare klime ka?

79.  Ka klime kontinentale dhe malore.

80.  Cilet jane lumenjte kryesore?

80.  Danubi.Drava,Rajna,Drava,Tisa.

81.  Cilat jane pasurite natyrore te Hungarise?

81.  Toka e plleshme e Panonise,ka hekur boksite, qymyr i murrme e linjit etj.

82.  Si eshte bujqesia e si blegtoria e Hungarise?

82.  Bujqesia eshte intenzive.Poashtu blegtoria eshte intenzive e stallave.

83.  A eshte i zhvilluar komunikacioni?

83.  Po eshte i zhvilluar komunikacioni ujor,automobilistik dhe hekurudhor.

84.  A eshte i zhvilluar turizmi?

84.  Nuk eshte aq shume i zhvilluar.

85.  A kane pozite te mire gjeografike Austria dhe Zvicrra?

85.  Kane pozite te mire gjeografike spse lidh Evropen mes veti.

86.  Pse quhen shtete Alpine?

86.  Sepse shtrihen ne Alpe.

87.  Sa % e ketyre shteteve eshte malore sa fushore dhe sa male te mesme?

87.  60% malore, 30% fushore dhe 10 % Male te mesme.

88.  Nga kush perbehet relievi i Austrise?

88.  Nga Alpet Veriore dhe Jugore , nga Baseni i Vjenes, Masivi qek.

89.  Nga kush perbehet relievi i Zvicrres?

89.  Prej tri tersive:1.Pjeses Juglindore, 2.Pjeses Veriperendimore dhe 3.Rrafshnaltave te Valzuara.

90.  Qfare klime kane keto dy shtete?

90.  Kane klime kontinentale e malore.

91.  Cilet jane lumenjet kryesore te Austrise?

91.  Lumenjte kryesore te Austrise jane:Danubi,Drava,In,Liqeni Neider etj.

92.  Cilet jane lumenjte kryesore te Zvicrres?

92.  Rona,Rjana,Ar etj.Dhe ka shume liqeje glaciale (akullnajore) siq jane:Liq. I Cyrlihut, i Gjeneves , i Badenit etj.

93.  Nga kush perbehet popullsia e Zvicrres?

93.  Nga gjermanet 79%, francezet 20%, italiane 6% ,sllovake etj.

94.  A e ka turizmin e zhvilluar?

94.  Po e ka turizmin e zhvilluar ne vitin 2005 ka fituar 14 miliarde Euro.

95.  Nga kush perbehet popullesia e Austrise dhe a e ka ajo turizmin e zhvilluar?

95.  Nga austriaket 81%,popull gjermane , ka edhe popuj te tjere 9% etj.

96.  Kumunikacioni ne keto dy shtete a eshte i zhvilluar?

96.  Po eshte mire i zhvilluar.

97.  A ka pozite te mire gjeografike Cekia?

97.  Rendesine gjeografike ia shtoni Elba qe e lidh Cekine me D. E Veriut dhe Danubi qe e lidh me D. E Zi.

98.  Kush eshte kreyqytet i saj?

98.  Praga.

99.  Qfare klime ka?

99.  160.Ka klime kontinentale dhe malore.

100.                        Nga kush perbehet popullesia?

100.    Nga qeket 90.5%, mordavinet 5%, sllovake etj.

101.                        A jane te zhvilluara bujqesia dhe blegtoria?

101.    Jane te zhvilluara.

102.                        A eshte i zhvilluar komunikacioni?

102.    Eshte i  zhvilluar.

103.                        Ku shtrihet Sllovakia?

103.    Sllovakia shtrihet -

104.                        Kush eshte kryeqytet i saj?

104.    Lublana.

105.                        Qfare klime ka?

105.    Ka klime medhetare dhe malore.

106.                        Cilet jane lumenjte krysore?

106.    Sava, Drava, Rajna , Soqa etj.

107.                        A jne te zhvilluar bujqesia dhe blegtoria

107.    Jane te zhvilluara, blegtoria e stallave eshte intenzive.

108.                        A eshte i zhvilluar komunikacioni i Sllovakise?

108.    Eshte i zhvilluar.

109.                        A eshte i zhvilluar turizmi?

109.    Turizmi eshte i zhvilluar e sidomos ai dimerore.

110.                        Kush eshte kryeqytet i Gjermanise?

110.    Berlini.

111.                        Cilen lufte e humbi?

111.    E humbi luften e dyte boterore.

112.                        A eshte tani e zhvilluar ekonomikisht?

112.    Eshte shume e zhvilluar dhe ben pjese ne 8 vendet me te zhvilluara te botes ekonomikisht.

113.                        Ne sa pjese u nda kur e humbi luften dhe ne cilat pjese?

113.    Ne dy pjese.

114.                        Kur u bashkua?

114.    Me 7 janar te vitit 1990.

115.                        Kush ishte kryeqytet i pjeses qe kontrollohej nga SHBA-te ,Franca dhe B. e madhe?

115.    Borni.

116.                        Nga kush perbehet relievi i Gjermanise?

116.    Perbehet prej tri tersive:-

117.                        Qka lidh kanali i Kilit?

117.    Lidh detin Baltik me D.e Veriut.

118.                        181.Sa detra egzistojne ne bote?

118.    56 detra.


Nese keni ndonje sygjerim me shkruani ne 
driini-7@live.com
 
  Sot kemi 6 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free