Miresevini
  Emra te ndryshem
 
A

   DJALI 

    VAJZA
Adamat,-i nga një emër njeriu, ilir
Adan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Admet,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Admirim,-i 
fjalë e shqipes
Adomat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Adrian,-i nga 
fjalë e shqipes
Afrim,-i 
fjalë e shqipes
Afron,-i nga 
fjalë e shqipes
Agim,-i 
fjalë e shqipes
Agimor,-i 
fjalë e shqipes
Agon,-i nga 
fjalë e shqipes
Agron,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Aidan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Aimir,-i 
nga fjalë e shqipes
Ainur,-i 
nga fjalë e shqipes
Aj/ër,-i 
fjalë e shqipes
Ajrim,-i 
fjalë e shqipes
Akal,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alaron,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alasin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alban,-i
 emër i moçëm
Albanor,-i 
nga një emër i moçëm
Albehar,-i 
nga fjalë të shqipes
Albion,-i
 emër i moçëm
Albun,-i 
nga një emër vendi
Algas,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alk,-u 
nga një emër vendi
Alkan,-i 
nga një emër vendi
Almarin,-i 
nga një emër vendi
Almat,-i
 emër i moçëm
Alper,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Altin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alzan,i 
nga një emër njeriu, ilir
Alzen,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Alzet,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Amant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Amat,-i
 emër i moçëm
Amnor,-i 
nga fjalë e shqipes
Andam,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Anden,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Andet,-i 
nga fjalë të shqipes
Andik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Ar,-i 
fjalë e shqipes
Aranit,-i
 emër i moçëm
Arb,-i 
nga një emër vendi
Arban,-i 
nga një emër vendi
Arbar,-i nga një emër ilir
Arbënor,-i 
fjalë e shqipes
Arb/ër,-ri 
fjalë e shqipes
Arbëresh,-i 
fjalë e shqipes
Arbërim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Arbënor,-i 
fjalë e shqipes
Arbian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Arbor,-i 
nga fjalë e shqipes
Ard,-i 
nga një emër vendi ilir
Ardian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ardit,-i 
nga një fjalë të shqipes
Argjel,-i
 emër i moçëm
Argjend,-i 
fjalë e shqipes
Arianit,-i
 emër i moçëm
Arion,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Aril,-i 
nga një emër vendi
Arlind,-i 
nga fjalë të shqipes
Armend,-i 
nga fjalë të shqipes
Armir,-i
 emër i moçëm
Arnen,-i 
fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Arsim,-i 
fjalë e shqipes
Art,-i 
fjalë e shqipes
Artan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Artar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Artas,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Artian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Artin,-i nga një 
fjalë e shqipes
Artir,-i nga një 
fjalë e shqipes
Artmir,-i nga një 
fjalë e shqipes
Artor,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Artoran,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Arzan,-i
 emër i moçëm
Arzen,-i 
fjalë e shqipes
Asdren,-i
 nga një pseudonim
Askan,-i
 emër i moçëm
Astrit,-i 
fjalë e shqipes
Atdhe,-u 
fjalë e shqipes
Atintan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Abatar/e,-ja fjalë e shqipes
Adan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Adani,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Adanir/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Adea 
nga një emër njeriu, ilir
Admet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Admirim/e,-ja 
fjalë e shqipes
Adrian/ë,-a 
nga një emër vendi
Adriatik/ë,-a 
nga një emër vendi
Afeid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Afërdit/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Afrim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Afror/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Agim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Agimor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Agnes/ë,-a
 emër i moçëm
Agnush/e,-ja 
fjalë e shqipes
Agron/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Aguliç/e,-ja 
fjalë e shqipes
Aidan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Aigin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ajkin/ë,-a
 emër i moçëm
Ajkun/ë-a
 emër i moçëm
Ajrin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Akullim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Alaron/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alasin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Albanesh/ë,-a 
nga një emër vendi
Alban/ë,-a 
nga një emër vendi
Albanor/e,-ja 
nga një emër vendi
Alb/ë,-a 
nga fjalë e shqipes
Albin/ë,-a 
nga fjalë e shqipes
Albulen/ë,-a 
nga një emër vendi
Albun/ë,-a 
nga një emër vendi
Alet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alkan/ë,a 
nga një emër vendi,ilir
Alket/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alkin/ë,-a 
nga një emër vendi,ilir
Almarin/ë,-a 
nga një emër vendi
Almir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Alper/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Altin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alzan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Amant/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Amantin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Amfor/ë,-a 
fjalë e shqipes
Amis/ë,-a
 emër i moçëm
Anden/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Andet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
And/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Andik/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Andin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Anduen/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Anes/ë,-a nga 
fjalë e shqipes
An/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Anil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Antian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Anul/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Apollon/ë,-a 
nga një emër vendi
Aranit/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Arban/ë,-a 
nga një emër vendi
Arben/ë,-a 
nga një emër vendi
Arbenit/ë,-a 
nga një emër vendi
Arb/ë,-a 
nga një emër vendi
Arbëni,-a 
fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Arbëresh/e,-ja 
fjalë e shqipes
Arbëri,-a 
fjalë e shqipes
Arbërime/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Arbërit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a 
nga një emër vendi
Arbor/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a 
nga një emër vendi
Arbor/e,-ja 
nga një emër vendi
Ardian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ardit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ardhmëri,-a 
fjalë e shqipes
Aren/ë,-a 
fjalë e shqipes
Argon/ë,-a 
fjalë e shqipes
Argjel/ë,-a
 emër i moçëm
Argjend/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Argjendor/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Argjil/ë,-a
 emër i moçëm
Arian/ë,-a
 emër i moçëm
Arianis/ë,-a
 emër i moçëm
Arianit/ë,-a
 nga një emër i moçëm
Aril/ë,-a 
nga një emër vendi
Arit/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Arjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Arlind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Armir/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Arnen/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Arnes/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Arnis/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Arom/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ars/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Artan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Artar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Art/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Artian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Artin/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Artir/ë-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Artizan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Artor/e,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Arven/ë,-a 
nga një emër vendi
Arzan/ë,-a
 emër i moçëm
Arzen/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Astrit/ë,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Ashtin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Atdhetar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Atdhesor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Audar/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Audat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Aulon/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Auror/ë,-a 
nga një emër njeriu, ili

 

                                                    B

DJALI 

    VAJZA
Bacol,-i emër i moçëm
Bajuk,-i 
emër i moçëm
Ballmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Ballor,-i 
fjalë e shqipes
Bamir,-i 
nga fjalë të shqipes
Bardibal,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Bardhal,-i 
nga fjalë të shqipes
Bardhan,-i 
fjalë e shqipes
Bardhec,-i 
nga fjalë të shqipes
Bardhian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bardhim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bardhok,-u 
nga një fjalë e shqipes
Bardhor,-i 
fjalë e shqipes
Bardhosh,-i 
fjalë e shqipes
Bardhush,-i 
fjalë e shqipes
Bardhyl,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Barid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Barjet,-i 
nga një fjalë të shqipes
Barlet,-i 
emër i moçëm
Barmal,-i 
nga fjalë të shqipes
Barzid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bashkim,-i 
fjalë e shqipes
Bato,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Baton,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Batoniani,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Batul-,i 
nga një emër njeriu, ilir
Bec,-i 
emër i moçëm
Becan,-i nga një 
emër i moçëm
Bedar,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bedarin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Begatim,-i 
fjalë e shqipes
Begatar,-i 
fjalë e shqipes
Behar,-i 
fjalë e shqipes
Bekim,-i 
fjalë e shqipes
Belot,-i 
fjalë e shqipes(emër bime)
Ben,-i 
emër i moçëm
Bendo,-ja 
emër i moçëm
Beqar,-i 
fjalë e shqipes
Berat,-i 
nga një emër vendi
Bercen,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bergin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Berzant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Besar,-i 
emër i moçëm
Besarb,-i 
nga fjalë të shqipes
Besart,-i 
nga fjalë të shqipes
Besatar,-i 
fjalë e shqipes
Besator,-i 
fjalë e shqipes
Besfort,-i 
nga fjalë të shqipes
Besian,-i 
nga një emër njeriu ilir
Besim,-i 
fjalë e shqipes
Besmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Besnik,-u 
fjalë e shqipes
Besor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bestar,-i 
fjalë e shqipes
Betim,-i 
fjalë e shqipes
Bilan,-i 
emër i moçëm
Bilbil,-i 
fjalë e shqipes
Bilen,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bilind,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bilis,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Binak,-u 
emër i moçëm
Bind,-i 
emër i moçëm
Bisar,-i 
nga një emër vendi
Bjeshkan,-i 
fjalë e shqipes
Bjeshkor,-i 
fjalë e shqipes
Bled,-i 
fjalë e shqipes
Bledar,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledaret,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledim,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledion,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bledor,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blegin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blend,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blendar,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bleran,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blerand,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blerian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blerim,-i 
fjalë e shqipes
Bleror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Blerosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Blert,-i 
nga një fjalë e shqipes
Blerush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bletak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Bletar,-i 
fjalë e shqipes
Bletmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Bletor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Blin,-i 
fjalë e shqipes
Blirim,-i 
fjalë e shqipes
Blodin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Blond,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Boiken,i 
nga një emër njeriu, ilir
Bonin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Borak,-i 
fjalë e shqipes
Boran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Borash,-i 
nga një fjalë e shqipes
Borbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Borian,-i 
nga një fjalë të shqipes
Borim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Borsak,-i 
fjalë e shqipes
Bregan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Brel,-i 
emër i moçëm
Brerim,-i 
fjalë e shqipes
Breshat,-i 
nga një emër vendi
Bret,-i 
emër i moçëm
Briken,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Briz,-i 
emër i moçëm
Brizid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Bruzor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bujar,-i 
fjalë e shqipes
Bujet,-i 
nga një emër vendi
Buklor,-i 
fjalë e shqipes
Bukuran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Bukurosh,-i 
fjalë e shqipes
Bukurush,-i 
fjalë e shqipes
Bulëzim,-i 
fjalë e shqipes
Bulim,-i 
fjalë e shqipes
Bulin,-i 
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Burim,-i 
fjalë e shqipes
Buron,-i 
fjalë e shqipes
Burrnor,-i 
fjalë e shqipes
Busid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Butar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Butor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Butrint,-i 
nga një emër vendi
Buzagaz,-i 
nga fjalë të shqipes
Bajam/e,-ja fjalë e shqipes
Bajul/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Balad/ë,-a 
fjalë e shqipes
Baler/ë,-a 
emër i moçëm
Balin/ë,-a 
emër i moçëm
Balmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ballagjend/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ballëz/ë,-a 
nga një emër vendi
Ballmir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ballonj/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ballor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Bamir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Bardhabor/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Bardhan/ë,-a 
fjalë e shqipes
Bardhanjor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bardhesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Bardh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Bardhim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bardhin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Bardhok/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bardhonj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Bardhor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bardhosh/e,-ja 
fjalë e shqipes
Batush/e,-ja nga një 
emër i moçëm
Bardhulin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Bardhush/e,-ja 
fjalë e shqipes
Bardhyl/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Baren/ë,-a 
nga një emër vendi
Baresh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Barid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Barzid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Bashkim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bat/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Baton/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Batuj/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Batul/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Becan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Bedar/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Bedarin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Begati,-a 
fjalë e shqipes
Begatim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Begator/e,-ja 
fjalë e shqipes
Behar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Bejk/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Bejkush/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Belin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Belit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Beltin/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Benar/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ben/ë,-a 
nga një emër vendi
Benkush/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Benush/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Berkin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Berosh/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Bersen/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Bers/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Berzant/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Besar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Besart/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Besatar/e.-ja 
fjalë e shqipes
Besator/e,-ja 
fjalë e shqipes
Bes/ë,-a 
fjalë e shqipes
Besfort/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Besian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Besim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Besmir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Besnik/e,-ja 
fjalë e shqipes
Besor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bestar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Betej/ë,-a 
fjalë e shqipes
Bet/e,-a 
emër i moçëm
Betim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Betor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Bezan/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Bidus/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Biklen/ë,-a 
nga një emër vendi
Bilbil/e,-ja 
fjalë e shqipes
Bilid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Bukuri/e,-a fjalë e shqipes
Bukurosh/e,-ja fjalë e shqipes

 

 


 

                                                   C

DJALI 

    VAJZA
Cakol,-i nga një emër vendi
Cal,-a 
emër i moçëm
Caran,-i 
fjalë e shqipes
Cel,-i 
emër i moçëm
Celush,-i 
nga një emër i moçëm
Cem,-i 
nga një fjalë e shqipes
Cer,-i 
emër i moçëm
Ceril,-i 
fjalë e shqipes
Cikol,-i 
fjalë e shqipes
Cirket,-i 
emër i moçëm
Cok,-u 
emër i moçëm
Col,-i 
emër i moçëm
Cukal,-i 
nga një emër vendi
Curr,-i 
emër i moçëm
Curran,-i 
nga një emër i moçëm
Curril,-i 
fjalë e shqipes
Cal/ë,-a emër i moçëm
Cel/ë,-a 
emër i moçëm
Cem/,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Cemtar/e,-ja 
emër i moçëm
Cirkor/e,-ja 
emër i moçëm
Cuc/ë,-a 
fjalë e shqipes
Curlin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Curran/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Currel/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Curril/ë,-a 
fjalë e shqipes


 

                                                         D

DJALI 

    VAJZA
Ded/ë,-a emër i moçëm
Dejk,-u 
nga një fjalë e shqipes
Delin,-i 
nga një emër vendi, ilir
Delmin,-i 
nga një emër vendi, ilir
Delosh,-i 
emër i moçëm
Denat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Det,-i 
fjalë e shqipes
Detar,-i 
fjalë e shqipes
Devoll,-i 
nga një emër vendi
Dëfrim,-i 
fjalë e shqipes
Dëlir,-i 
fjalë e shqipes
Dëlirian,-i 
fjalë e shqipes
Dëlirim,-i 
fjalë e shqipes
Dëshiror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Diamant,-i 
fjalë e shqipes
Diell,-i 
fjalë e shqipes
Diellar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Diellor,-i 
fjalë e shqipes
Dijar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dijemir,-i 
nga fjalë të shqipes
Dilin,-i 
emër i moçëm
Diljan,-i 
emër i moçëm
Dilosh,-i 
emër i moçëm
Dimal,-i 
nga një emër vendi ilir
Dindar,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Dirin,-i 
nga një emër njeriu
Ditar,-i 
nga fjalë të shqipes
Ditbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Ditë,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Dition,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ditjon,-i 
nga fjalë të shqipes
Ditlum,-i 
nga fjalë të shqipes
Ditmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Ditor,-i 
nga fjalë të shqipes
Diturak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Dituror,-i 
fjalë e shqipes
Donat,-i 
emër ilir 
Donjet,-i 
nga fjalë të shqipes
Donmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Dorant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Dorargjend,-i 
nga fjalë të shqipes
Dorart,-i 
nga fjalë të shqipes
Dorëbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Dorëlir,-i 
nga fjalë të shqipes
Dragon,-i 
fjalë e shqipes
Dranush,-i 
emër i moçëm
Dranjush,-i 
fjalë e shqipes
(një lloj shpendi)
Drejtar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dren,-i 
fjalë e shqipes
Drenaz,-i 
emër i moçëm
Drenor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Drenush,-i 
fjalë e shqipes
Dreshan,-i 
nga një emër vendi
Drilon,-i 
nga një emër vendi, ilir
Drin,-i 
nga një emër vendi
Drinaz,-i 
nga një emër vendi
Drinbardh,-i 
nga një emër vendi
Drinor,-i 
nga një emër vendi
Drinush,-i 
nga një emër vendi
Drit,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritbardh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritëro,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritësim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Drijton,-i 
nga fjalë të shqipes
Driton,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dritush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Drityll,-i 
nga fjalë të shqipes
Drivast,-i 
nga një emër vendi ilir
Dukagjin,-i 
nga një emër vendi
Dukuran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dulin,-i 
emër i moçëm
Durim,-i 
fjalë e shqipes
Durrsak,-u 
nga një emër vendi
Dushkan,-i 
fjalë e shqipes
Dushkor,-i 
fjalë e shqipes
Dyrrah,-u 
nga një emër vendi
Ded/ë,-a 
emër i moçëm
Dejk,-u 
nga një fjalë e shqipes
Delin,-i 
nga një emër vendi, ilir
Delmin,-i 
nga një emër vendi, ilir
Delosh,-i 
emër i moçëm
Denat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Det,-i 
fjalë e shqipes
Detar,-i 
fjalë e shqipes
Devoll,-i 
nga një emër vendi
Dëfrim,-i 
fjalë e shqipes
Dëlir,-i 
fjalë e shqipes
Dëlirian,-i 
fjalë e shqipes
Dëlirim,-i 
fjalë e shqipes
Dëshiror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dhelk,-u 
fjalë e shqipes
Dhelkor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dhuntiar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Dhurim,-i 
fjalë e shqipes
Dafin/ë,-a fjalë e shqipes
Dajtin/ë,-a 
nga një emër vendi
Dajz/ë,-a 
nga një emër vendi
Dalin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Dallëndysh/e,-ja 
fjalë e shqipes
Danjush/ë,-a 
nga një emër vendi
Dardanesh/ë,-a 
nga një emër vendi ilir
Dardan/ë,-a 
nga një emër vendi ilir
Daran/ë,-a 
emër i moçëm
Dastan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dasantil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dasaret/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dastid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dashamir/ë,-a 
nga fjalë e shqipes
Dasht/ër,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Dashuri,-a 
fjalë e shqipes
Dashurim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dazan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dazem/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dazet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dazim/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dazin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Dazmen/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
De,-a 
nga një emër i moçëm
Dedan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Dejk/ë,-a 
fjalë e shqipes (një lloj zogu)
Delfinë/ë,-a 
fjalë e shqipes
Delin/ë,-a 
nga një emër vendi
Deliz/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Delmer/e,-ja 
fjalë e shqipes
Delmin/ë,-a 
nga një emër vendi ilir
Delvin/ë,-a 
nga një emër vendi
Denat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Detar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Dëborak/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dëboran/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dëbor/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dëliran/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dëlir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Dëlirim/ë,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dëshiran/ë,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dëshir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dëshirim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Diamant/ë,-a 
fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Diell/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Diellëz,-a 
fjalë e shqipes
Diellin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Diellon/e,-a 
fjalë e shqipes
Diellonj/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Diell/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Diellëz,-a 
nga një fjalë e shqipes
Diellin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Diellon/e,-a 
fjalë e shqipes
Diellonj/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Diellor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Dijan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Dijar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dijemir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dij/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dil/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dilk/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Dilin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Diljan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Dilosh/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Diluk/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Dirin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ditbardh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ditil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ditjon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ditlind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ditlum/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Ditmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Diton/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ditor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Diturak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Dituri,-a 
fjalë e shqipes
Dituror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Ditver/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Dodon/ë,-a 
emër i moçëm
Donik/ë,-a 
emër i moçëm
Donjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Donmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Dorargjend/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dorart/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dorbardh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dorbor/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dorin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Doriz/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Dorjan/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Dorjonë,-a 
nga fjalë të shqipes
Doruntin/ë,-a 
emër i moçëm
Dragobi,-a 
nga një emër vendi
Dram/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dranad/e,-ja 
emër i moçëm
Dranush/ë,-a 
emër i moçëm
Drejtar/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Drejt/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Drenaz/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Drenush/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Drilon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Drinaz/ë,-a 
nga një emër vendi
Drin/ë,-a 
nga një emër vendi
Drinor/e,-ja 
nga një emër vendi
Drinush/ë,-a 
nga një emër vendi
Driol/ë,-a 
nga një emër vendi
Dritan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Dritbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Drit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Dritësim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Drit/ëz,-a 
fjalë e shqipes
Dritim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dritjon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Driton/ë,-a 
nga një fjalë të shqipes
Dritosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Dritush/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Drivast/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Drityll/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Dukagjin/e,-ja 
nga një emër vendi
Dukuran/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Dulin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Durim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Durimtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Dushkaj/ë,-a 
nga një emër vendi
Dushkan/e,-a 
nga një fjalë e shqipes
Dushkonj/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes


 

                                                     E

DJALI 

    VAJZA
Edin,-i nga një fjalë e shqipes
Edlir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Edon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Edrin,-i 
nga një emër vendi
Egzon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ekloan,-i 
nga një emër vendi, ilir
Elban,-i 
nga një emër vendi
Elbar,-i 
nga një emër vendi
Elbasan,-i 
nga një emër vendi
Elion,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Elird,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Emirjon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Emnor,-i 
fjalë e shqipes
En,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Endrin,-i 
nga një fjalë e shqipes
Endrit,-i 
nga një fjalë e shqipes
Engjëll,-i 
fjalë e shqipes
Enian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Enkel,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Enkelan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Enkelejd,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Entel,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Entor,-i 
emër i moçëm
Epidam,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Epikad,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Epik,-u 
fjalë e shqipes
Erag,-u 
nga fjalë të shqipes
Eragim,-i 
nga fjalë të shqipes
Erand,-i 
nga fjalë të shqipes
Erbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Erblin,-i 
nga fjalë të shqipes
Erdet,-i 
nga fjalë të shqipes
Erdit,-i 
nga fjalë të shqipes
Erëmim,-i 
nga fjalë të shqipes
Erëzak,-u 
nga fjalë të shqipes
Erëgjënd,-i 
nga fjalë të shqipes
Erin,-i 
nga një emër vendi
Erind,-i 
nga një emër vendi
Eris,-i 
emër i moçëm
Erjon,-i 
nga fjalë të shqipes
Erlet,-i 
nga fjalë të shqipes
Erlir,-i 
nga fjalë të shqipes
Erlis,-i 
nga fjalë të shqipes
Ermal,-i 
nga fjalë të shqipes
Ermir,-i 
nga fjalë të shqipes
Eror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ershel,-i 
nga një emër vendi
Erzan,-i 
nga një emër vendi
Erzen,-i 
nga një emër vendi
Eshten,-i 
emër i moçëm
Etrit,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Etritan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Erand/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Eart/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edit/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edlir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edlirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edrin/ë,-a 
nga një emër vendi
Edlirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Edrin/ë,-a 
nga një emër vendi
Egzon/ë,-a 
fjalë e shqipes
Eljon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Elban/ë,-a 
nga një emër vendi
Elbar/e,-ja 
nga një emër vendi
Elbaroz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Elbasan/e,-ja 
nga një emër vendi
Elbun/ë,-a 
nga një emër vendi
Elegji,-a 
fjalë e shqipes
Elion/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Elir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Elirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Elon/i,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Emirand/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Emir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Emirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Emirjet/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Emirijon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Endrin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Endrit/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Engjëllesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Enian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Enis/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Enklean/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Enkelejd/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Enkel/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Entel/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Epikad/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Epik/ë,-a 
fjalë e shqipes
Epope,-ja 
fjalë e shqipes
Erag/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Eragim/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Erakënd/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erand/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erblin/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erbor/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erdet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erdit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erëzak/e,-a 
nga fjalë të shqipes
Erind/ë,-ja 
nga një emër vendi
Erin/ë,-a 
nga një emër vendi
Eris/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Erjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erjon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erkand/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erlet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erlul/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Erlis/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ermal/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Ermaj/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Ermir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ern/ë,-a 
fjalë e shqipes
Eror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Ershel/ë,-a 
nga një emër vendi
Ervjollc/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Erzen/ë,-a 
nga një emër vendi
Erz/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Etlev/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Etnik/ë,-a 
fjalë e shqipes
Etritan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Etrit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir

                                                 F

DJALI 

    VAJZA
Fajkor,-i fjalë e shqipes
Fat,-i 
fjalë e shqipes
Fatbardh,-i 
fjalë e shqipes
Fatijon,-i 
nga fjalë të shqipes
Fatim,-i 
nga fjalë e shqipes
Fatin,-i 
nga fjalë e shqipes
Fatlum,-i 
fjalë e shqipes
Fatmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Faton,-i 
nga një fjalë e shqipes
Fatos,-i 
fjalë e shqipes
Fatush,-i 
nga fjalë e shqipes
Festar,-i 
nga fjalë e shqipes
Festim,-i 
fjalë e shqipes
Fidan,-i 
fjalë e shqipes
Fisnik,-u 
fjalë e shqipes
Fisnikor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Fisar,-i 
nga fjalë të shqipes
Fitim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Fitimtar,-i 
fjalë e shqipes
Fiton,-i 
nga një fjalë e shqipes
Fitor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flakim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flakon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flakor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flakrim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flamur,-i 
fjalë e shqipes
Flamurtar,-i 
fjalë e shqipes
Flataran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flatror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flatrosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flokart,-i 
fjalë e shqipes
Floran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flori,-u 
nga një fjalë e shqipes
Florian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Flirijon,-i 
nga fjalë të shqipes
Florin,-i 
fjalë e shqipes
Flurim,-i 
fjalë e shqipes
Fluturak,-u 
fjalë e shqipes
Fluturim,-i 
fjalë e shqipes
Fluturosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Fllad,-i 
fjalë e shqipes
Flladim,-i 
fjalë e shqipes
Flladjet,-i 
fjalë të shqipes
Foltar,-i 
fjalë e shqipes
Fortan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Frashër,-i 
fjalë e shqipes
Freskim,-i 
fjalë e shqipes
Frymëzim-i 
fjalë e shqipes
Fajkor/e,-ja fjalë e shqipes
Fatbardh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Fatian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Fatlum/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fatmir/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Fatmir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Fatmirosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Fatos/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fatush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Festar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Festim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Fidan/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Filles/ë,-a 
fjalë e shqipes
Fillim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Filloret/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Fiskaj/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Fisnik/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fisnikor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fitim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Fitimtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fitoni,-a 
fjalë e shqipes (emër luleje)
Fitor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fjoll/ë,-a 
fjalë e shqipes
Flak/ë,-a 
fjalë e shqipes
Flakim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flakor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flakrim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flamur/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flamurtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Flartan/e,-nja 
nga një fjalë e shqipes
Flartor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flartosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flet/ë,-a 
fjalë e shqipes
Flojer/ë,-a 
fjalë e shqipes
Flokart/ë,-a 
fjalë e shqipes
Floresh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Flor/ë,-a 
fjalë e shqipes
Flori,-e 
fjalë e shqipes
Florian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Florik/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Florin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Floriz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Florjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Flurim/ë-a 
nga fjalë të shqipes
Flurom/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Flutur/ë-a 
fjalë e shqipes
Fluturak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fluturesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Fluturim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flladagim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Fllad/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Flladim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Flladjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Foljet/ë,-a 
fjalë e shqipes
Foltar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Fortes/ë,-a 
fjalë e shqipes
Fortian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Freskim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Fromb/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Frymëzim/e,ja 
nga një fjalë e shqipes 

                                               G

   DJALI 

    VAJZA
Gazjet,-i nga fjalë të shqipes
Gazjon,-i 
nga fjalë të shqipes
Gazlind,-i 
nga fjalë të shqipes
Gazllim,-i 
fjalë e shqipes
Gazmadh,-i 
fjalë e shqipes
Gazmend,-i 
fjalë e shqipes
Gazmim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Gazmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Gazmor,-i 
fjalë e shqipes
Gaztar,-i 
fjalë e shqipes
Geldon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Gem,-i 
fjalë e shqipes
Genc,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Gencian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Gent,-i 
emri i mbretit të parë ilir
Gentian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Gëzim,-i 
fjalë e shqipes
Gëzimjet,-i 
nga fjalë të shqipes
Gëzimtar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Glauk,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Gojar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Gojart,-i 
nga fjalë të shqipes
Gojmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Gojtar,-i 
fjalë e shqipes
Gramoz,-i 
nga një emër vendi
Granit,-i 
fjalë e shqipes
Gur,-i 
fjalë e shqipes
Guran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Gurash,-i 
nga një fjalë e shqipes
Gurmal,-i 
nga fjalë të shqipes
Gurnan,-i 
emër i moçëm
Gurosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Gurran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Guxim,-i 
fjalë e shqipes
Guximor,-i 
fjalë e shqipes
Guximtar,-i 
fjalë e shqipes
Gajush/ë,-a nga një emër vendi
Gajz/ë,-a 
emër i moçëm
Galdim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gardalin/ë,-a 
fjalë e shqipes (një lloj zogu)
Garentin/ë,-a 
emër i moçëm
Gazjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Gazlind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Gazllim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gazmadh/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Gazmend/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Gazmim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gazmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Gazmor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Geldon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gelin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Genc/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gencian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gent/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gentian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Genzan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gërshet/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gështenj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gëzim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gëzimbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Gëzimjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Gëzimtar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gojart/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gojëlul/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Gojëtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Gonxh/e,-ja 
fjalë e shqipes
Granit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Grel/ë,-a 
emër i moçëm
Gres/ë,-a 
fjalë e shqipes
Grunaj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Guac/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gugulaç/e,-ja 
fjalë e shqipes
Gugush/e,-ja 
emër i moçëm
Gurbit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Gur/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Guret/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Gurgullim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gurij/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gurim/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Gurin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Gurosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Gurten/ë,-a 
nga një emër vendi
Gurr/ë,-a 
fjalë e shqipes
Guxim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Guximor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Guximtar/e,-ja 
fjalë e shqipes 

                                            H

  DJALI 

    VAJZA
Hekuran,-i nga një fjalë e shqipes
Hero,-i 
fjalë e shqipes
Hënor,-i 
fjalë e shqipes
Hieshor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Hiror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Hyjnor,-i 
fjalë e shqipes
Hajl/ë,-a nga një emër vendi
Hanush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Har/e,-ja 
fjalë e shqipes
Harf/ë,-a 
fjalë e shqipes
Harmoni,-a 
fjalë e shqipes
Hekuran/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Hekurush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Herak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Heroik/e,-ja 
fjalë e shqipes
Heroin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Hën/ë,-a 
fjalë e shqipes
Hënëz,-a 
fjalë e shqipes
Hënor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Hënplot/ë,-a 
fjalë e shqipes
Hiesor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Hijesin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Hijesh,-a 
fjalë e shqipes
Hijeshor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Himar/ë,-a 
nga një emër vendi
Hir/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Hirosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Hirush/e,-ja 
fjalë e shqipes
Hotian/ë,-a 
fjalë e shqipes
Hyllëri,-a 
fjalë e shqipes


                                                   I

  DJALI 

    VAJZA
Idlir,-i nga një fjalë e shqipes
Ilir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ilirian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ilirik,-u 
fjalë e shqipes
Ilirjet,-i 
nga fjalë të shqipes
Imir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Indrit,-i 
nga një fjalë e shqipes
Idil/ë,-a fjalë e shqipes
Ilir/e,-ja 
fjalë e shqipes
Iliresh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Iliri,-a 
nga një emër vendi
Ilirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ilirjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ilnaj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Indrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes

 

                                                             J

DJALI 

    VAJZA
Jel,-i nga një emër njeriu, ilir
Jelan-i 
nga një emër njeriu, ilir
Jetan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jetar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jetbardh,-i 
fjalë e shqipes
Jetësor,-i 
fjalë e shqipes
Jetgjat,-i 
fjalë e shqipes
Jetik,-u 
nga fjalë të shqipes
Jetlir,-i 
nga fjalë të shqipes
Jetlum,-i 
nga fjalë të shqipes
Jetmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Jetnor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jetor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jetosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jetush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jon,-i 
nga një emër vendi
Jonior,-i 
nga një emër vendi
Jontar,-i 
nga një emër vendi
Jorik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Joshan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Jad/e,-ja nga një emër njeriu, ilir
Jeart/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Jehon/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jehor/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Jelan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Jel/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Jelir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Jemir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Jer/ë,-a 
emër i moçëm
Jerin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Jert/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Jermësin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jetar/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Jetbardh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jet/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jetësor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Jetgjat/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jetik/e,-ja 
fjalë e shqipes
Jetlir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Jetlum/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Jetmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Jetnor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Jeton/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Jetor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Jon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Jonian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Joniar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Jonil/ë,-a 
nga një emër vendi
Jontar/e,-ja 
nga një emër vendi
Jor/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Jorik/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Jor/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Joshin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Julind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes


 

                                                      K

DJALI 

    VAJZA
Kaçanik,-u nga një emër vendi
Kaltërim,-i 
fjalë e shqipes
Kaltërosh,-i 
fjalë e shqipes
Kandal,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Kaon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Karafil,-i fjalë e shqipes (një lloj bime)
Kasden,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Kastriot,-i 
emër i moçëm
Kelmend,-i 
nga një emër vendi
Kelmendar,-i 
nga një emër vendi
Kestrin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Klambet,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Klest,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Klestor,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Klevat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Klevis,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Kodran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Kodrian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Kolent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Komir,-i 
emër i moçëm
Komnen,-i 
emër i moçëm
Korab-i 
nga një emër vendi
Korçar,-i 
nga një emër vendi
Kosovar,-i 
nga një emër vendi
Krahbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Kremtim,-i 
fjalë e shqipes
Krenar,-i 
fjalë e shqipes
Krenim,-i 
fjalë e shqipes
Kreshnik,-u 
fjalë e shqipes
Kreshnikan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Kreshnikor,-i 
fjalë e shqipes
Krojan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Kron,-i 
fjalë e shqipes
Kthjellim,-i 
fjalë e shqipes
Kthjellor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Kujtim,-i 
fjalë e shqipes
Kumbim,-i 
fjalë e shqipes
Kushtim,-i 
fjalë e shqipes
Kushtrimi,-i 
fjalë e shqipes
Kaç/e,-ja fjalë e shqipes (emër luleje)
Kaltrin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Kalton/ë,-a 
emër i moçëm
Kanarin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kandalin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Kamin/ë,-a 
nga një emër vendi
Kanush/ë,-a 
fjalë e shqipes (një lloj shpendi)
Kanjush/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kaon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Karafil/e,-a fjalë e shqipes (një lloj bime)
Kastriot/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Kelmend/ë,-a 
nga një emër vendi
Kelmendin/ë,-a 
nga një emër vendi
Kestrin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Këngush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Kështjell/ë,-a 
fjalë e shqipes
Klambet/ë,-a 
fjalë e shqipes
Klest/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Klestor/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Klevat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Kodran/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Kodrian/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kojel/ë,-a 
emër i moçëm
Kolent/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Koliz/ë,-a 
emër i moçëm
Komir/ë,-a 
emër i moçëm
Komnen/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Korab/e,-ja 
nga një emër vendi
Korç/ë,-a 
nga një emër vendi
Kosovar/e,-ja 
nga një emër vendi
Krahatar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Krahbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Krahjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Krenar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Krenarij/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Krenime/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Krenor/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Kreshnik/e,-ja 
fjalë e shqipes
Kreshnikor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Kresht/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kreshtbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Krojan/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Krojz/ë,-a 
nga një emër vendi
Kronisht/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Kthjellim/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Kthjellor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Kujtes/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kujtim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Kumbim/e,-ja 
fjalë e shqipes
Kuqëlin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Kuqëlor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Kushtim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Kushtrim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes

   

    DJALI 

    VAJZA
Labeat,-i nga një emër vendi, ilir
Labeatan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Labian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Labinot,-i 
nga një emër vendi
Labrik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Ladan,-i 
emër i moçëm
Ladim,-i 
emër i moçëm
Ladon,-i 
emër i moçëm
Laid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Laidan,-i 
emër i moçëm
Laidin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Laidon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Lalosh,-i 
emër i moçëm
Lalzak,-u 
emër i moçëm
Lapidar,-i 
fjalë e shqipes
Lartan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Larush,-i 
fjalë e shqipes
Lason,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Lastar,-i 
fjalë e shqipes
Lavdërim,-i 
fjalë e shqipes
Lavdim,-i 
fjalë e shqipes
Lavdimir,-i 
nga fjalë të shqipes
Lavdor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lazrim.-i 
fjalë e shqipes
Leart,-i 
nga fjalë të shqipes
Led,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Leadan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ledar,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Led/ër,-ri 
nga një emër njeriu, ilir
Ledian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ledion,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ledor,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Lekan,-i 
nga një emër i moçëm
Lend,-i 
fjalë e shqipes
Lendar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lesin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Letan,-i 
emër i moçëm
Leutrim,-i 
nga fjalë të shqipes
Levik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Likan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Linaz,-i 
nga një emër vendi
Lind,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lindamir,-i 
nga fjalë të shqipes
Lindiell,-i 
nga fjalë të shqipes
Lindor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Linor,-i 
nga një emër vendi
Lir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lirak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Lirian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Liridash,-i 
fjalë e shqipes
Liridon,-i 
nga fjalë të shqipes
Lirik,-u 
fjalë e shqipes
Lirim,-i 
fjalë e shqipes
Lirimtar,-i 
fjalë e shqipes
Lirjet,-i 
nga fjalë të shqipes
Lirjon,-i 
nga fjalë të shqipes
Lirosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lirush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lis,-i 
fjalë e shqipes
Lisian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lisin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Lisman,-i 
nga fjalë të shqipes
Lisnor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Llesh,-i 
emër i moçëm
Lleshan,-i 
nga një emër i moçëm
Loran,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Lorik,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Luan,-i 
fjalë e shqipes
Luftar,-i 
fjalë e shqipes
Luftarak,-u 
fjalë e shqipes
Luftim,-i 
fjalë e shqipes
Luftmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Lul,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lulan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lulart,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulash,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lulbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulbukur,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulërim,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulëzim,-i 
fjalë e shqipes
Lulian,-i 
nga fjalë të shqipes
Luljet,-i nga 
fjalë e shqipes
Luljon,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulkuq,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulmalaj,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulmal,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Lulor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lulosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lulver,-i 
nga fjalë të shqipes
Lum,-i 
fjalë e shqipes
Lumbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Lumir,-i 
nga fjalë të shqipes
Lumnor,-i 
fjalë e shqipes
Lumtor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lumturor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Lunik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Lurtim,-i 
fjalë e shqipes
Lushan,-i 
emër i moçëm
Lulzak,-u 
emër i moçëm
Labeant/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Labeat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Labentin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Labëri,-a 
nga një emër vendi
Ladan/ë,-a 
emër i moçëm
Ladin/ë,-a 
emër i moçëm
Ladon/ë,-a 
emër i moçëm
Lahut/ë,-a 
fjalë e shqipes
Laidan/ë,-a 
emër i moçëm
Laid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Laidin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Laidon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Lajmim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lajmor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lajthiz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lajz/ë,-a 
emër i moçëm
Lanas/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Landar/e,-ja 
emër i moçëm
Landër,-ra 
fjalë e shqipes
Landroj/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Laran/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lartim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lartor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lartush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lasoni,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Lauresh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lauret/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lavdërim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lavdi,-a 
fjalë e shqipes
Lavdij/e,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lavdim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lavdimir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lavdon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lavduri,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lavdush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lazdren/ë,-a 
nga një emër vendi
Lazrim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lazror/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Leand/ër,-ra 
nga fjalë të shqipes
Leart/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ledan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Led/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Led/ër,-ra 
nga një emër njeriu, ilir
Ledian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ledion/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ledor/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Legjend/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lekan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Leminot/ë,-a 
nga një emër vendi
Lendit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lend/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lend/ër,-ra 
fjalë e shqipes
Lesin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Letan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Levik/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Lëndin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Liburn/ë,-a 
emër i moçëm
Ligjërim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lidr/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Likan/ë,-a 
nga një emër i vjetër ilir
Lindamir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lindiell/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lindit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lindëz/ë,-a 
nga një emër vendi
Lindrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Linor/ë,-a 
nga një emër vendi
Lirak/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Liri,-a 
fjalë e shqipes
Lirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Liridash/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Liridon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lirik/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lirim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lirimtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Lirisht/ë,-a 
fjalë e shqipes
Liriz/ë,-a 
nga një emër vendi
Lirjet/ë,-a nga 
fjalë të shqipes
Lirosh/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Lirush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lisar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lis/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lisian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lisin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Llamburi-a 
fjalë e shqipes
Llaskonj/ë,-a 
fjalë e shqipes (lloj fidani)
Lok/e,-ja 
emër i moçëm
Loran/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Luan/e,-ja 
fjalë e shqipes
Luanesh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Luftarak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Luftar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Luftëror/ë,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Luftëtar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Luftim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Luftmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lulart/ë,-a nga 
fjalë të shqipes
Lulash/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lulbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lulbor/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lulbukur,-a 
nga fjalë të shqipes
Lul/e,-ja 
fjalë e shqipes
Lulëz,-a 
fjalë e shqipes
Lulëzim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lulian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Luljet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Luljon/ë,-a nga 
fjalë të shqipes
Lulkuq/e,-ja 
fjalë e shqipes
Lulmaj/e,-a 
nga një fjalë të shqipes
Lulmal/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Lulmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lulor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lulosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lulush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lulver/ë,-a nga 
fjalë të shqipes
Lulvil/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Lulzjarr/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Lumbardh/ë,-a 
nga një emër vendi
Lum/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lumir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lumjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Lumnesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes 
Lumnij/e,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lumnor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lumtor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lumturesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Lumturi,-a 
fjalë e shqipes
Lumturor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Lurian/ë,-a 
nga një emër vendi
Lurtim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Lushan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Lynkest/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Lyr/ë,-a 
fjalë e shqipes

  

                                                        M

DJALI 

    VAJZA
Madok,-u nga një emër njeriu, ilir
Majlind,-i 
nga fjalë të shqipes
Majmal,-i 
nga fjalë të shqipes
Mal,-i 
fjalë e shqipes
Malaban,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Malan,-i 
emër i moçëm
Malart,-i 
nga fjalë të shqipes
Malbor,-i 
nga fjalë të shqipes
Malen,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Malësor,-i 
fjalë e shqipes
Malor,-i 
fjalë e shqipes
Maloran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Maltin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Malton,-i 
nga një emër vendi
Manar,-i 
fjalë e shqipes
Mandet,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Manesh,-i 
emër i moçëm
Marash,-i 
emër i moçëm
Maren,-i 
nga një fjalë e shqipes
Margil,-i 
emër i moçëm
Margjil.-i 
emër i moçëm
Marnesh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Marson,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Marush,-i 
emër i moçëm
Masil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mat,-i 
nga një emër vendi
Mbarjet,-i 
nga fjalë e shqipes
Medon,-i 
nga një emër vendi, ilir
Megzon,-i 
fjalë të shqipes
Meitin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Melit,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mendim,-i 
fjalë e shqipes
Mendor,-i 
fjalë e shqipes
Mentar,-i 
fjalë e shqipes
Meriton,-i nga 
fjalë e shqipes
Mesil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mesorian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mërgim,-i 
fjalë e shqipes
Mërkur,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mërtir,-i 
nga një emër vendi
Mërtish,-i 
nga një emër vendi
Mic,-i 
emër i moçëm
Migjen,-i 
nga një pseudonim
Mikan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Miklor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Miloni,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Milot,-i 
nga një emër vendi
Milosa,-i 
emër i moçëm
Minat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Minator,-i 
fjalë e shqipes
Minaz,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Mirakand,-i 
nga fjalë të shqipes
Miran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirash,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Mirdash,-i 
nga fjalë të shqipes
Mirdit,-i 
nga fjalë të shqipes
Mirësor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirgjen,-i 
emër i moçëm
Mirgjin,-i 
emër i moçëm
Mirian,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirjam,-i 
nga fjalë të shqipes
Mirjet,-i 
nga fjalë të shqipes
Mirjon,-i 
nga fjalë e shqipes
Mirlind,-i 
nga një fjalë të shqipes
Miror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mirvjen,-i 
nga fjalë të shqipes
Mit,-i 
fjalë e shqipes
Mitar,-i 
fjalë e shqipes
Mitil,-i 
nga një emër njeriu ilir
Mjaltor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Mjaltush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Molos,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Monun,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Mugull,-i 
fjalë e shqipes
Mugullim,-i 
fjalë e shqipes
Mugullar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Murash,-i 
fjalë e shqipes
Murrlan,-i 
fjalë e shqipes
Muzak,-u 
emër i moçëm
Mytil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Myzeqar,-i 
nga një emër vendi
Madus/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Madhnor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Majlind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Malan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Malart/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Malbor/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mald/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Mal/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Maldrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Malësor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Maloran/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Malor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Maltin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Malton/ë,-a 
nga një emër vendi
Manar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mandet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Manushaq/e,-ja 
fjalë e shqipes
Manxuran/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër bime)
Marash/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Mardan/ë,-a 
nga një emër vendi
Maren/ë,-a 
fjalë e shqipes
Margaritar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Margjel/ë,-a 
emër i moçëm
Mardan/ë,-a 
nga një emër vendi
Maren/ë,-a 
fjalë e shqipes
Margaritar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Margjel/ë,-a 
emër i moçëm
Marnesh/ë,-a 
fjalë e shqipes (emër luleje)
Marson/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Mart/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Masil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mbarjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mbarvash/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Medon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Meitin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Melik/ë,-a 
nga një emër vendi
Melit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Menat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mençuri,-a 
fjalë e shqipes
Mendim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mendor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mentar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mentor/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Mentori,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mergit/ë,-a 
emër i moçëm
Merit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Meritor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mermor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mermush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Merush/e,-ja 
emër i moçëm
Mesil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mesorian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mërgim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mërsin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Midil/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Mikan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Miklor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Milon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Milosan/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Mimik/ë,-a 
fjalë e shqipes
Mimoz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Minator/e,-ja 
fjalë e shqipes
Minaz/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mirad/ë,-a 
nga një emër vendi
Miradij/e,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirakand/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Miral/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Mirand/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirash/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Mirat/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mirban/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirdash/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Mirdon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mir/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mirel/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Miren/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mirësi,-a 
fjalë e shqipes
Mirësor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mirget/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mirgit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mirgjin/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mirin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mirjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirjon/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirlind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirnel/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Mirni,-a 
fjalë e shqipes
Mirnjij/e,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mirnis/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Miror/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mirosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mirsjell/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mirton/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mirush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mirvjen/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Mitar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mit/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mitor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mjaltin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Mjaltor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Mjaltush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Mjed/ërr,-rra 
fjalë e shqipes
Mjellm/ë,-a 
fjalë e shqipes
Molik/ë,-a 
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Molisi,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Mollart/ë,-a nga 
nga fjalë të shqipes
Moll/ëz,-za 
fjalë e shqipes
Mrik/ë,-a 
emër i moçëm
Mugullor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Muzakin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Muz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Myzeqar/e,-ja 
nga një emër vendi

  

N

    DJALI 

    VAJZA
Naltor,-i nga një fjalë e shqipes
Nand,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Narent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nares,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Naresin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Narest,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Naren,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nart,-i 
nga një fjalë e shqipes
Nderan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Nderbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Nderim,-i 
fjalë e shqipes
Ndermir,-i 
nga fjalë të shqipes
Nderar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Nderush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ndriçim,-i 
fjalë e shqipes
Ndritar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ndrit,-i 
fjalë e shqipes
Nedin,-i 
nga një emër vendi, ilir
Nektar,-i 
fjalë e shqipes
Nerit,-i 
nga një emër vendi, ilir
Neritan,-i 
nga një emër vendi, ilir
Nertil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nertilian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nesil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nestan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Neven,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Nëntor,-i 
fjalë e shqipes
Ngadhënjim,-i 
fjalë e shqipes
Ngazëllim,-i 
fjalë e shqipes
Ngazëllor,-i 
fjalë e shqipes
Njomsh,-i 
fjalë e shqipes
Njomzak,-u 
fjalë e shqipes
Naltin/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Naltor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Nand/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Narent/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nares/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Naresin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Narest/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Naron/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nart/ë,-a 
nga një emër vendi
Nartil/ë,-a 
nga një emër vendi
Natyr/ë,-a 
fjalë e shqipes
Nderbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Nderim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Nderin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ndermir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Nderor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Nderush/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ndrian/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Ndriçim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Ndrin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Nektar/e,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Nertil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nes/ë,-a 
emër i moçëm
Nesil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nestan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Neven/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nevil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Nëntor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Nëntorian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ngadhënjim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Ngazëllim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Niket/ë,-a 
emër i moçëm
Nimf/ë,-a 
fjalë e shqipes
Nisjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Nistar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Nit/ë,-a 
emër i moçëm
Njom/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Njomzak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Njom/ëz,-za 
fjalë e shqipes
Nolian/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Nor/ë,-a 
nga një emër i moçëm

 


 

O

    DJALI 

    VAJZA
Oimir,-i nga një të shqipes
Olt,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Oltan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Oltian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Oltion,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Orges,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ormir,-i 
fjalë e shqipes
Ostral,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Oimir/ë,-a nga fjalë e shqipes
Oket/ë,-a 
emër i moçëm
Oleand/ër,-ra 
fjalë e shqipes (lloj druri )
Olis/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Olis/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ols/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Oltan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Olt/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Oltion/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Orëzan/ë,-a nga nga fjalë e shqipes
Orgest/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Orget/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Orkide,-ja 
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Ormir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Ostral/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir

 


 

P

    DJALI 

    VAJZA
Pajtim,-i fjalë e shqipes
Paneat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Paran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Parish,-i 
emër i moçëm
Parmor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Partin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Parush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Parver,-i 
nga një fjalë e shqipes
Pashtrik,-u 
nga një emër vendi
Pelion,-i 
nga një emër vendi, ilir
Pilionian,-i 
nga një emër vendi ilir
Pellazg,-u 
nga një fjalë e shqipes
Perset,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Petrit,-i 
fjalë e shqipes
Pëlqim,-i 
fjalë e shqipes
Pëllumb,-i 
fjalë e shqipes
Pëllumbor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Përgëzim,-i 
fjalë e shqipes
Përmet,-i 
nga një emër vendi
Përparim,-i 
fjalë e shqipes
Pin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Pinent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Pirust,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Pirustian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Pirro,-ja 
nga një emër njeriu, ilir
Pishak,-u 
fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Pishtar,-i 
fjalë e shqipes
Pladiron,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Pladomen,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plahent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plarent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plarentian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plarentin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plator,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Platoran,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Platur,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Platurant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plepan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Pleurat,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Plotmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Pogradec,-i 
nga një emër vendi
Prarim,-i 
fjalë e shqipes
Prekatar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Premal,-i 
emër i moçëm
Premt,-i 
nga një fjalë e shqipes
Premtar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Premtim,-i 
fjalë e shqipes
Premtor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Prijar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Prijatar,-i 
fjalë e shqipes
Prizren,-i 
nga një emër vendi
Pregon,-i 
emër i moçëm
Punbardh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Pajtim/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Panet/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Panjëz,-a 
nga një fjalë e shqipes
Paqësim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Paqësor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Paran/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Parayll/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Part/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Partin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Parlind/ë,-a 
nga një fjalë shqipes
Parmor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Parush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Parver/ë,-a 
fjalë e shqipes
Pasin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Pashi,-a 
fjalë e shqipes
Pelion/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Pellazg/e ,-ja 
fjalë e shqipes
Pemëlin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Perest/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Petrit/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Pezar/e,-ja 
nga një emër vendi
Pez/ë,-a 
nga një emër vendi
Pëlqim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Pëllumbor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Pëllumb/e,-ja 
fjalë e shqipes
Pëllumbesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Përgëzor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Përlindj/e,ja 
fjalë e shqipes
Përmetar/e,-ja 
nga një emër vendi
Përparim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Pin/,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Pirrin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Pishtar/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Plain/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Plarent/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Plarentin/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Platuran/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Platur/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Plepan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Pleureat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Plotmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Poem/ë,-a 
fjalë e shqipes
Pohim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Pranver/ë,-a 
fjalë e shqipes
Prekatar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Premtar/e,-ja 
nga një fjal ëe shqipes
Premt/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Premtim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Premtin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Premtor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Prijar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Prijatar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Prishtin/ë,-a 
nga një emër vendi
Progon/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Proz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Prush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Puhi,-a 
fjalë e shqipes
Puhiz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Punbardh/ë,-a 
fjalë e shqipes
Pundrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Punëtor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Punëmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes

  

Q

    DJALI 

    VAJZA
Qershor,-i fjalë e shqipes
Qetësor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Qetim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Qetor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Qëndrak,-u 
fjalë e shqipes
Qëndrim,-i 
fjalë e shqipes
Qershin/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Qershiz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Qershor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Qetar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Qet/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Qetësor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Qetëz,-a 
nga një fjalë e shqipes
Qetim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Qetor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Qëndrak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Qëndres/ë,-a 
fjalë e shqipes
Qëndrim/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes

  

R , RR

    DJALI 

    VAJZA
Rapsod,-i fjalë e shqipes
Redon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Regont,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Rilind,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rinim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rinon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rinor,-i 
fjalë e shqipes
Rinosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rinush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Roman,-i 
fjalë e shqipes
Rozaf,-i 
nga një emër vendi
Rozafat,-i 
nga një emër vendi
Rrap,-i 
fjalë e shqipes
Rrapush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rrezak,-u 
nga fjalë të shqipes
Rrezagim,-i 
nga fjalë të shqipes
Rrezan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rrezar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rrezart,-i 
nga një fjalë të shqipes
Rrezargjent,-i 
nga fjalë të shqipes
Rrezekuq,-i 
nga një fjaslë të shqipes
Rrezelind,-i 
nga fjalë të shqipes
Rrezor,-i 
fjalë e shqipes
Rritan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rritush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rron,-i 
nga një fjalë e shqipes
Rrap/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Rrapush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Rrezag/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Rrezagim/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Rrezak/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Rrezan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Rrezar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Rrezargjend/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Rrezarin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Rrezart/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Rrez/e,-ja 
fjalë e shqipes
Rrezedrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Rrezekuq/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Rrezelind/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Rrezellin/,-a 
nga një fjalë e shqipes
Rrezepar/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Rrezin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Rrezor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Rrit/ë,-a 
fjalë e shqipes
Rron/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Rrush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Rrushin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes

  

S , SH

    DJALI 

    VAJZA
Sabon,-i nga një emër njeriu, ilir
Saimir,-i 
nga fjalë të shqipes
Sament,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Samir,-i 
nga fjalë të shqipes
Samon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Saprin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sarden,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sardian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sarmir,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sation,-i 
nga një emër vendi, ilir
Sazan,-i 
nga një emër vendi
Senton,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sharr,-i 
nga një emër vendi
Shegan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shelgor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shendim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shendver,-i 
nga fjalë të shqipes
Shëndet,-i 
fjalë e shqipes
Shkamb,-i 
fjalë e shqipes
Shkambor,-i 
fjalë e shqipes
Shkëlqim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shkëlzen,-i 
nga një emër vendi
Shkëmb,-i 
fjalë e shqipes
Shkëmbor,-i 
fjalë e shqipes
Shkëndijor,-i 
fjalë e shqipes
Shkodran,-i 
nga një emër vendi
Shkrep,-i 
fjalë e shqipes
Shkumbin,-i 
nga një emër vendi
Shndrit,-i 
fjalë e shqipes
Shpat,-i 
fjalë e shqipes
Shpatar,-i 
fjalë e shqipes
Shpend,-i 
fjalë e shqipes
Shpëtim,-i 
fjalë e shqipes
Shpresar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shpresim,-i 
fjalë e shqipes
Shpresmir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shpresor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Shtatmir,-i 
fjalë e shqipes
Sibal,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Siner,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skend,-i 
nga një emër i moçëm
Skenobard,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skerd,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skerdian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skënder,-i 
emër i moçëm
Skifter,-i 
fjalë e shqipes
Skirt,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skirtian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skord,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Skordian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Slator,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sokol,-i 
fjalë e shqipes
Sokolan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Sokolar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Sorkadh,-i 
fjalë e shqipes
Spartak,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Suferin,-i 
nga një fjalë e shqipes
Sugar,-i 
fjalë e shqipes
Sukalem,-i 
emër i moçëm
Sumbullor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Surin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Sutosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Sybukur,-i 
fjalë e shqipes
Symir,-i 
nga fjalë të shqipes
Synar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Syrrush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Sytar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Syzjarr,-i 
nga fjalë të shqipes
Samir/ë,-a nga fjalë të shqipes
Saprin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Sarand/ë,-a 
nga një emër vendi
Sardian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Sarmin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Sation/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Sazan/ë,-a 
nga një emër vendi
Selvi,-a 
fjalë e shqipes
Selvin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Senel/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Senton/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Shegan/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Sheg/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shegëz,-a 
fjalë e shqipes
Shegor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shegush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shejnar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Sheleg/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shelbor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shelgush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shend/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Shendever/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Shenjëz,-a 
fjalë e shqipes
Sheqer/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shëndet/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shigjetëz,-a 
fjalë e shqipes
Shkabëz,-a 
nga një fjalë e shqipes
Shkambonj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkenc/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkëlqar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shkëlqim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shkëlzen/ë,-a 
nga një emër vendi
Shkëmb/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shkëndijor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shkëndiz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkod/ër-ra 
nga një emër vendi
Shkodran/e,-ja 
nga një emër vendi
Shkoz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkozin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Shkreptim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkreptin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shkumbin/ë,-a 
nga një emër vendi
Shot/ë,-a 
emër i moçëm
Shpaten/ë,-a 
nga një emër vendi
Shpator/e,-ja 
fjalë e shqipes (një lloj bime)
Shpaten/ë,-a 
nga një emër vendi
Shpator/ë,-ja 
fjalë e shqipes (lloj luleje)
Shpend/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shpëtim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shpresor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Shqip/e,-ja 
fjalë e shqipes
Shqiponj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shqiptar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Shqiponj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Shtatmir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Sidrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Sier/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Sihan/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Sijet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Sikan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Siner/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Sjellmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Skenobard/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Skerd/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Skerdian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Skerdilaid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Skëd/e,-ja 
nga një emër moçëm
Skënder/e,-ja 
nga një emër i moçëm
Skifter/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Skirtan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Skordian/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Slator/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Sokolan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Sokolar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sokol/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sokolesh/;ë,-a 
fjalë e shqipes
Sorkadh/e,-ja 
fjalë e shqipes
Stelush/e,-ja 
nga një emër vendi
Stenat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Stoli,-a 
fjalë e shqipes
Suferin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Sugar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sukor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Suliot/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sumbullar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Suril/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Surin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Sut/ë,-a 
fjalë e shqipes
Sutor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sutosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Sydrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Syhan/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Symir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Synor/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Sytar/e,-ja 
nga një fjalë të shqipes
Syzan/,-a 
nga një fjalë e shqipes

  

 

T , TH

    DJALI 

    VAJZA
Tad,-i nga një emër njeriu, ilir
Taden,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tadin,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tador,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tanush,-i
Tarabosh,-i 
nga një emër vendi
Tarion,-i 
nga një emër vendi, ilir
Tatual,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Taulant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Taulantian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Teit,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Temal,-i 
nga një emër vendi
Terand,-i 
nga një emër vendi, ilir
Tergit,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ternil,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Teut,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Teutan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Teutik,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Thanor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Thanush,-i nga një fjalë e shqipes
Thesar,-i 
fjalë e shqipes
Thëllëzor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Tigran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Timent,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Titanik,-u 
nga një fjalë e shqipes
Tomor,-i 
nga një emër vendi
Tomorak,-u 
nga një emër vendi
Trëndafil,-i 
fjalë e shqipes
Tribun,-i 
nga një fjalë e shqipes
Trim,-i 
fjalë e shqipes
Trimnor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Trimor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Trimosh,-i 
fjalë e shqipes
Trit,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tritan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tritos,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Triumf,-i 
fjalë e shqipes
Trodant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tufan,-i 
fjalë e shqipes
Tufar,-i 
fjalë e shqipes
Tulir,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tulirian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Tumir,-i 
nga një fjalë e shqipes
Tush,-i 
nga një emër i moçëm
Taden/ë,-a nga një emër vendi, ilir
Tadin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Tador/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Tanush/ë,-a 
emër i moçëm
Tarin/ë,-a 
nga një emër vendi
Tarion/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Tataj/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Tatuj/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Taulant/e,-ja 
nga një emër vendi, ilir
Taulantin/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Teft/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Temal/ë,-ja 
nga një emër vendi
Tepelen/ë,-a 
nga një emër vendi
Terand/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Tergit/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Ternil/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Teutaj/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Teutan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Teut/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Teutik/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Teuton/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Than/ë,-a 
fjalë e shqipes
Thanëz,-a 
fjalë e shqipes
Thanor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Thanul/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Thanush/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Therand/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Thesar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Thëllëzar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Thëllëz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Thurin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Tiran/ë,-a 
nga një emër vendi
Tomor/e,-ja 
nga një emër vendi
Tomorin/ë,-a 
nga një emër vendi
Tosk/ë,-a 
fjalë e shqipes
Trëndafil/e,-ja 
fjalë e shqipes
Trëndelin/ë,-a 
fjalë e shqipes
Trim/e,-ja 
fjalë e shqipes
Trimëror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Trimënor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Trimor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Tring/ë,-a 
emër i moçëm
Tritaner/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Tritan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Triteut/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Trit/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Trodart/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Tuliran/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Tumir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Tushan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Tush/ë,-a 
nga një emër i moçëm

 

 

 

U

    DJALI

    VAJZA
Uc,(Uca !!! )-i emër i moçëm
Ujbardh,-i 
nga fjalë të shqipes
Ujk,-u 
emër i moçëm
Ujkan,-i 
emër i moçëm
Ujmir,-i 
nga një emër vendi
Uk/ë, -a 
emër i moçëm
Uksan,-i 
nga një emër vendi, ilir
Ulban,-i 
emër i moçëm
Ulkan,-i 
nga një emër i moçëm
Ulpian,-i 
nga një emër vendi, ilir
Ulqin,-i 
nga një emër vendi
Ulqinak,-u 
nga një emër vendi
Uragan,-i 
fjalë e shqipes
Uranik,-u 
nga një fjalë e shqipes
Urim,-i 
fjalë e shqipes
Uratan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Urtak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Urtar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Urtosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Usian,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Uskan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Ushtim,-i 
fjalë e shqipes
Ujbardh/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Ujkan/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Ujvar/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ujz/ë,-a 
fjalë e shqipes
Uksan/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Ulpian/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Uran/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Urat/ë,-a 
fjalë e shqipes
Urim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Urtan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Urtak/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Urtar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Urt/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Urti,-a 
fjalë e shqipes
Urtin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Urtosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Usian/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir
Uskan/ë,-a 
nga një emër vendi, ilir

  

V

    DJALI 

    VAJZA
Vajkal,-i nga një emër vendi
Vajkan,-i 
nga një emër vendi
Val,-i 
fjalë e shqipes
Valbardh,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Valdas,-i 
nga fjalë të shqipes
Valdet,-i 
nga fjalë të shqipes
Valdrin,-i 
nga fjalë të shqipes
Valim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vajet,-i 
nga fjalë të shqipes
Valmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Valmor,-i 
nga një emër vendi
Valon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Valtid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Valton,-i 
nga fjalë të shqipes
Valth,-i 
nga një emër vendi
Valzim,-i 
fjalë e shqipes
Valzon,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vallzor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vandan,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vargan,-i 
fjalë e shqipes
Vardon,-i 
fjalë e shqipes
Varid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vastak,-u 
fjalë e shqipes
Vegim,-i 
fjalë e shqipes
Velor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vels,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Velson,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vendar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vepran,-i 
nga një fjalë e shqipes
Verak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Veran,-i 
fjalë e shqipes
Verim,-i 
fjalë e shqipes
Verlind,-i 
nga fjalë të shqipes
Vermosh,-i 
nga një emër vendi
Veror,-i 
fjalë e shqipes
Verush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Verzant,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vesid,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vesim,-i 
fjalë e shqipes
Veshtak,-u 
fjalë e shqipes
Veton,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vezullim,-i 
fjalë e shqipes
Vezullar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vërshim,-i 
fjalë e shqipes
Vidan,-i 
fjalë e shqipes
Vidush,-i 
fjalë e shqipes
Vigan,-i 
fjalë e shqipes
Vilzan,-i 
emër i moçëm
Vindar,-i 
emër i moçëm
Vinok,-u 
nga një emër njeriu, ilir
Virtyt,-i 
fjalë e shqipes
Visar,-i 
fjalë e shqipes
Vishkullar,-i 
fjalë e shqipes
Vitar,-i 
fjalë e shqipes
Vizak,-u 
fjalë e shqipes
Vleror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vlerush,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vllazërim,-i 
fjalë e shqipes
Vokon,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Volset,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Vraptart,-i 
fjalë e shqipes
Vrullim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Vullkan,-i 
fjalë e shqipes
Vullnet,-i 
fjalë e shqipes
Vullnetar,-i 
fjalë e shqipes
Vullnetmir,-i 
fjalë e shqipes
Valbardh/ë,-a nga fjalë të shqipes
Valbon/ë,-a 
nga një emër vendi
Valdet/ë,-ja 
nga fjalë të shqipes
Val/ë,-a 
fjalë e shqipes
Valëz,-a 
fjalë e shqipes
Valgjin/ë,-a 
fjalë e shqipes (një lloj bime)
Valjet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Valm/ë,-a 
nga një emër vendi
Valmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Valmor/ë,-a 
nga një emër vendi
Valtid/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Valtiz/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Valzon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vallnesh/ë,-a 
nga një emër vendi
Vallzor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vandan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Vanes/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vash/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vashëz,-a 
fjalë e shqipes
Vashnor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vegim/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vels/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Velor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vendar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vend/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Vendon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Vepran/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Verak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Ver/ë,-a 
fjalë e shqipes
Verian/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Verim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Verin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Verjon/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Veror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Verosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Verzan/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Vesek/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Ves/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vesim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vesor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vesosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Veshtak/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vetëtim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vezullim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vezullonj/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vezullor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vërshim/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vidan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vidush/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vigan/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vil/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vilëz,-a 
fjalë e shqipes
Vilin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vilzan/ë,-a 
nga një emër i moçëm

Viniok/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Viol/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vion/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Virtyt/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Visar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vistar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vishnjor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vishnjëz,-a 
fjalë e shqipes
Vitar/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Vites/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vitmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Vitor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vjendit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Vjesht/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vjeshtor/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vjollc/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vjos/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Vlastar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vleftor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vleran/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Vler/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vlerush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vloresh/ë,-a 
nga një emër vendi
Vlor/ë,-a 
nga një emër vendi
Voglan/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vokon/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Volset/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Voltiz/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Vraptar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vraptor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vril/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vrujim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vrull/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vrullim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Vrullor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vrullosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vullnes/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Vullnetar/e,-ja 
fjalë e shqipes
Vullnet/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Vullnetar/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes

 

X , XH

   

    DJALI 

    VAJZA
Xaxan,-i nga një fjalë e shqipes
Xixëllon,-i 
fjalë e shqipes
Xixëllor,-i 
fjalë e shqipe
Xix/ë,-a fjalë e shqipes
Xixëllim/ë,-a 
fjalë e shqipes
Xixëllonj/ë,-ja 
fjalë e shqipes
Xixëllor/e,-ja 
fjalë e shqipe

 


Y

    DJALI

    VAJZA
Ylber,-i fjalë e shqipes
Ylberor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ylberosh,-i 
nga një fjalë e shqipes
Yll,-i 
fjalë e shqipes
Ylldrit,-i 
nga fjalë të shqipes
Yllim,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ylljet,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ylljon,-i 
nga fjalë të shqipes
Yllkuq,-i 
nga fjalë të shqipes
Yllmir,-i 
nga fjalë të shqipes
Yllnor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Yllor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Ylber/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Ylberi,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ylberin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ylberor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Ylberosh/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Yllbardh/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Ylldrit/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Yllesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Yllëz/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Ylljet/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Yllk/ë,-a 
fjalë e shqipes
Yllkuq/e,-ja 
nga fjalë të shqipes
Yllmir/ë,-a 
nga fjalë të shqipes
Yllnesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Yllnor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Yllor/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes

 Z , ZH

    DJALI 

    VAJZA
Zambak,-u fjalë e shqipes ( nje lloj lule )
Zbardhim,-i 
fjalë e shqipes
Zbukurim,-i 
fjalë e shqipes
Zekash,-i 
emër i moçëm
Zelltar,-i 
nga një fjalë e shqipes
Zemëror,-i 
fjalë e shqipes
Zemrak,-u 
nga një fjalë e shqipes
Zeshkan,-i 
fjalë e shqipes
Zgjim,-i 
fjalë e shqipes
Zjarrmor,-i 
nga një fjalë e shqipes
Zjarror,-i 
nga një fjalë e shqipes
Zogan,-i 
nga një fjalë e shqipes
Zorad,-i 
nga një emër njeriu, ilir
Zotim,-i 
fjalë e shqipes
Zymbyl,-i 
nga një fjalë e shqipes
Zaimin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Zamar/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zambak/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Zamir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zanafill/ë,-a 
fjalë e shqipes
Zanamir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zanesh/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zan/ë,-a 
fjalë e shqipes
Zanafin/ë,-a 
nga një emër i moçëm
Zanit/ë,-a 
nga fjalë e shqipes
Zanush/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zbukurim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Zemërdlir/ë,-a 
fjalë e shqipes
Zemëror/e,-ja 
fjalë e shqipes
Zemërush/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Zeshkan/e,-ja 
fjalë e shqipes
Zëdlir/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zgjim/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes
Zjarrin/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zjarrt/ë,-a 
nga një fjalë e shqipes
Zog/ë,-a 
fjalë e shqipes
Zonat/ë,-a 
nga një emër njeriu, ilir
Zymbyl/e,-ja 
nga një fjalë e shqipes

Ne jemi munduar qe ti bejme emrat ashtu si duhet por nuk kemi mundur ashtu si duhet dhe me vjen keq nese kam harruar ndonje emer.
 
  Sot kemi 11 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=